PALVELUT


Palveluvalikoimamme on kattava:

- Huoneistojen pois- ja sisäänmuuttotarkastukset

- Vesikalusteiden kuntokartoitukset

- Kiinteistöhoidon laatuauditoinnit

- Siivouksen laatuauditoinnit

- Pelastusssuunnitelmien laadinta ja päivitys

- Kiinteistötarkastukset


Asunto-osakeyhtiöille hallitusasiantuntijajäsen palvelut

- Sammutus ja poistumisharjotukset

- Pelastussuunnitelmien laadinta ja päivitys


Kiinteistöjen turvallisuuskartoitukset

- Poistumiestiereittien kartoitukset

- Palokaluston kuntotarkoitukset

- Väestönsuojien tarkastukset

- Väestönsuoja varusteiden ja - tarvikkeiden tarkastus

- Palovaroittimien asennukset ja - tarkastukset

- Opasteiden kartoitus