TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS

Koulutus on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla toimiville ja sen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen työpaikoilla. Kurssi sisältää perustietoa työsuojelusta, työpaikan riskeistä ja työskentelystä niiden kanssa. Koulutuksen avulla pyritään minimoimaan riskejä ja motivoimaan työntekijöitä pohtimaan turvallisuuskysymyksiä.

Suorittamalla yhden päivän kurssin ja kirjallisen kokeen hyväksytysti saa henkilökohtaisen työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.KATTOTULITYÖKURSSIKOULUTUS

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden tekijällä on oltava voimassaoleva Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä kattotulityökortti. Myös kattotulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva kattotulityökortti.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiksi luetaan mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä, sen levittäminen kaatokannulla ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Koulutuksen tavoitteena on tulityöhön liittyvän riskitietoisuuden lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäisy ja oikean toiminnan opettaminen onnettomuustilanteessa.

NÄMÄ KOULUTUKSET YHDISTYNEET YHDEN PÄIVÄN KOULUTUKSELLA

SAMALLA TULITYÖKORTILLA VOI TEHDÄ,MYÖNTÄÄ LUPIA

KATTO-JA MUISSA TULITÖISSÄTULITYÖKORTTIKOULUTUS

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassaoleva ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityössä työ on syttymän aiheuttaja, ja se aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Esimerkiksi kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta ovat tulitöitä. Samoin kuin työt, jossa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta vastaavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Tulityökurssi auttaa ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia ja ymmärtämään tulityön ennakkosuunnittelun sekä tulityöluvan merkityksen. Kurssilla käsitellään keskeinen lainsäädäntö, eri osapuolten vastuut, tulitöiden vaarat, tulityön valvonta ja turvatoimenpiteet sekä toiminta onnettomuustilanteessa. Tulityökurssi sisältää suojaus- ja alkusammutusharjoitukset.Tulemme kouluttamaan toiveenne mukaisesti yrityksenne tiloihin!

Suomen Kiinteistöratkaisut Oy on joustava ratkaisu ja räätälöimme sopimuksen mukaan koulutuksen, joka takaa työelämässä tarvittavat kortit!


Koulutukset kestävät yleensä yhden päivän, mutta on myös mahdollista järjestää koulutus kahdessa päivässä ja jopa lauantaisin sovitun ajan mukaan!


Työturvallisuuskortti koulutus tarvittaessa, myös englanninkielellä esim. maahanmuuttajille.